Kas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) uus nõukogu alustas seaduserikkumiste ja valega?

Eilsest lehest võis lugeda, et IRL on pahatahtlik. See on huvitav väide, kui ma mõtlen EAS-le, siis on ajalukku vaadates neid muresid seal olnud pidevalt. Olenemata sellest, kes oli minister või kes istusid nõukogus. Kuigi oli võimalus alustada puhtalt lehelt nagu minister ka lubas, siis näib, et tegelikkuses probleemide hulk vaid kasvab.

Saatsin ministrile ka alljärgneva arupärimise:

 Olete võtnud enda prioriteediks põhjalikult EASiga tegelemise. Ligi kuu aega kestnud konsultatsioonide tulemusena nimetasite 5. mai õhtul ametisse uue Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu  (http://uudised.err.ee/v/majandus/83d89cb5-0056-4e58-b562-6760a80ba503)  ning juba järgmise päeva 6. mai hommikul kell 8 kogunes uus nõukogu oma esimesele koosolekule ning tegi vähemalt 3 otsust: valis nõukogu esimeheks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga, kutsus päevapealt tagasi juhatuse liikme Martin Hirvoja ning pikendas juhatuse liikme Taavi Lauri volitusi kuni mai lõpuni, kuigi need olid juba lõppenud viis päeva tagasi ehk 1. mail (http://arileht.delfi.ee/news/uudised/eas-i-noukogu-juht-ahti-kuningas-tegime-uuele-juhile-platsi-puhtaks.d?id=68616805).  Sellised arengud on nii mind kui mitmeid teisi EASi tegevusega lähemalt kursis olevaid isikuid hämmastanud ning tekitanud juurde mitmeid vastamata küsimusi. Selguse saamiseks küsin Teilt:

  1. Veelgi segasemaks muutus EASi ümber toimuv, kui riigikogus Teilt eile küsisin: „Te kirjeldasite õige pikalt ja veenvalt uue EAS-i nõukogu kompetentsust ja seda, kuidas nad ametisse said teie ettepanekul ja proua ministri Palo poolt allkirjastatult 5. mail. Ja 6. mail oli esimene koosolek. Meil on rahvusringhäälingu nõukogu koosolek homme ja me saime päevakorra 6. mail ehk samal päeval, kui EAS-i nõukogu oli koos. Kas seal EAS-is ei ole mingit reglementi? Kas need nõukogu liikmed teadsid ka, mida nad seal koosolekul arutama hakkavad? Ma saan aru, et te ise olite ka seal nõukogu koosolekul. Kuidas see nagu toimis? Mida nad sinna otsustama tulid ja kust neil see teadmine tuli, kui nad eelmisel õhtul olid ametisse nimetatud? Kas selle kohta on mingid seadused või nõukogu töökord või põhikiri ka seda kuidagi reglementeerib?“. Teie vastasite mulle: „Nõukogu esimees saatis ikkagi need materjalid nõukogu liikmetele enne tutvumiseks välja ja kõik olid ka üle helistatud, et kas nad saavad osaleda. Neil oli aega nende materjalidega tutvuda ja kõikide poolt oli vastus positiivne ja kõik olid teisipäeva hommikul kohal.“ (Allikas riigikogu stenogramm: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1400504280#pk14992)  Samas on nõukogu esimees Ahti Kuningas 6. mail Postimehe videointervjuus väitnud ja üles tunnistanud  (http://e24.postimees.ee/2785076/video-kuningas-algatas-easi-juhivahetuse), et tema nõukogu esimehena pani päevakorda juhatuse liikme tagasikutsumise.  Väga oluline on märkida, et nõukogu esimeheks sai Ahti Kuningas alles samal koosolekul.  Seega ei saanud ta neid materjale nõukogu esimehena varem välja saata. Sellest tulenevalt ei saa Teie vastus mulle olla tõene, et materjalid saadeti nõukogu liikmetele enne tutvumiseks. Kuivõrd te ka ise koosolekul viibisite ja peate olema kursis sellega, mis seal toimus, jääb mulle arusaamatuks, miks oli vaja mulle eile riigikogu ees valetada?
  1.        Riigivaraseaduse § 84 lg 2 p 1 kohaselt on riigi asutatud sihtasutuse nõukogu esimees kohustatud esitama osaluse valitsejale või asutajaõiguste teostajale ja rahandusministrile nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Lisaks sellele nõuab sama ka EAS põhikirja punkt 4.6.7.1 ning EAS nõukogu kodukorra punkt 3.14.  Täiendavalt sätestab ka EAS nõukogu kodukorra punkt 3.13. et nõukogu kokkukutsumise teade ja materjalid edastatakse Nõukogu liikmetele vähemalt 5 (viis) päeva enne koosoleku toimumist.  Kodukorra punkt 3.6 kohaselt peab nõukogu koosoleku kokkukutsumise teade (mis tuleb 5 päeva ette saata) sisaldama ka koosoleku päevakorda ning see peab olema alla kirjutatud nõukogu esimehe või teda asendava nõukogu liikme poolt. Käesoleval juhul on ilmne, et kuivõrd nõukogu nimetati ametisse 5. mail, ei olnud võimalik et 6. mai hommikuks oleks seadusest, EAS põhikirjast ja EAS kodukorrast tulenevaid nõudeid järgitud. Teadaolevate andmete põhjal on alust arvata, et Teie poolt valitud uus nõukogu esimees Ahti Kuninga juhtimisel rikkus EAS 6. mai nõukogu koosolekul  kõiki neid punkte – nii riigivaraseaduse § 84 lg 2 p 1, EAS põhikirja punkti 4.6.7.1. ning EAS kodukorra punkte 3.13 ja 3.14.  Seadused on Eesti Vabariigis täitmiseks ka ministrile ja riigi sihtasutuse nõukogu esimehele ning need nõuded ei ole ilmaasjata seadusesse ja põhikirjadesse ja kodukordadesse kirjutatud, vaid neil on oma väga selge mõte ja eesmärk.  Muuhulgas ennekõike selleks et asjaomased ministeeriumid ja nõukogu liikmed oleksid ette teavitatud olulistest nõukogu esimehe poolt hääletamisele pandavatest otsustest. Millega põhjendate nõnda suurt hulka seaduse- ja menetluskordade rikkumist juba esimeste EASi puudutavate otsuste puhul?
  2.        Riigivaraseaduse § 83. lg 1 p 1  kohaselt võib sihtasutuse asutajaõiguste teostaja ehk siis Teie, lugupeetud minister Anne Sulling, nõukogu liikmeks nimetada üksnes sellise isiku kes: esitab osaluse valitsejale kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta on tutvunud õigusaktides eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikme kohta sätestatud nõuetega, sealhulgas §-s 84 nimetatud teavitamiskohustusega, ning et ta vastab nendele nõuetele ja kohustub neid järgima. Kas olete seda seaduse nõuet järginud? Kui jah, palun Teil esitada nimetatud kirjalikud kinnitused kõigi nõukogu liikmete kohta.
  3.        Viibisite ka ise 5. mai EAS nõukogu koosolekul füüsiliselt kohal, mis ei ole just tavapärane praktika – sellega seonduvalt tekib küsimus kas tegite seda selleks et survestada uut nõukogu võtma vastu otsuseid ülaltoodud punkte rikkudes või oli tegemist sellega, et ei teie ega teie poolt määratud majandusministeeriumi esindaja Ahti Kuningas ei ole kursis riigi sihtasutuse tööd reguleerivate seadustega?
  4.        Eile riigikogus arupärimisele vastates küsis Teilt Siim Kiisler: „Meedias on läbi käinud väide, et te soovisite nõukogu liikmeks ka Jaan Puusaagi ja Krõõt Kilvetit. Kas see väide vastab tõele, kas te soovisite seda ja mis siis juhtus? Kui te seda soovisite, et kuidas juhtus nii, et neid ei nimetatud ja kes nimeliselt nimetati nende asemele?“. Teie vastasite: „Ma pean ütlema, et ma kaalusin läbi sadakond väga head kandidaati, nende hulgas ka Jaan Puusaag ja Krõõt Kilvet. Aga ma pidin valima seitse ja ma valisin seitse, et kõrvale ei jäänud ainult need kaks väga head nime, vaid neid oli lausa 90 ringis. Ma ei leia, et peaks kõiki üksipulgi hakkama lahkama. Ma arvan, et ei ole põhjendatud ka nende kahe eraldi väljatoomine ja nende plusside ja miinuste kaalumine. Aga need otsused olid minu poolt läbi sõelutud. See, mis meedias avaldati, justkui oleks keegi minu eest need otsused teinud, see ei vasta tõele. Mul olid vabad käed nõukogu komplekteerimisel ja ma tutvustasin nõukogu enne fraktsioonis tutvustamist ka peaministrile ja erakonna peasekretärile, nendel ei olnud vastuväiteid ja nii see läks.“ (http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1400504280). Kui Te väidate, et Teil olid nõukogu komplekteerimisel vabad käed, siis jääb mulle arusaamatuks, miks oli vaja Teil nii peaministri kui ka Reformierakonna peasekretäri kinnitust nõukogu kandidaatide sobivuse osas? Kas ja mistõttu pidite Te nõukogusse nimetatud liikmed Reformierakonna juhtkonnaga kooskõlastama?

 

Kuivõrd on alus eeldada, et nõukogu esimene koosolek peeti seadustega mitte kooskõlas, siis ei pruugi ka seal vastu võetud otsused olla õiguslikult korrektsed.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.