Väikese raha eest suured asjad – kohaliku omaalgatuse programm

Kuna kuulun kohaliku KOP komisjoni (osalen komisjonis esimehena), siis möödus eilne päev ringkäiguna maakonnas. Loomulikult ei jõudnud me läbi vaadata kõiki objekte, aga ühe osa maakonnast suutsime läbi käia ning seda pea täies koosseisus (Margit oli koguni kahe lapsega).

Väikese raha eest suured asjad

Meie ringsõit sai alguse üsna maavalitsuse maja naabrusest endisest Põlva Rahvamajast, kus täna linna raamatukogu asub. Sealsamas on ruumid ka Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsil (olen ka ise seltsi liige). Sealt edasi liikusime Vanaküla-Holvandi külaseltsi. Vanakülast sõitsime Rasinale, kus tegelik vedur Aare Veetsmann ise kohale tulla ei saanud. Küll aga võttis meid vastu tema abikaasa, kes parajasti lapsi vaatas. Mooste vallas on õige mitu laste päevahoidu valla erinevates külades. Rasinalt sõitsime Leevakule MTÜ Leevakk tegevustega tutvuma. Seal vaatasime hüdroelektrijaama ning seltsimaja. Edasi viis tee Setomaale, kus esimesena külastasime Usinitsa küla seltsingut ning käisime ka kohalikus tsässonas. Karisillal tutvustas Elli Lepasild oma küla tegemisi. Ning siis juba Helduri veetav Lobotka küla Selts ning MTÜ Seto Folklooriansambel Kuldatsäuk külastus.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et kõik kasutavad vahendeid eesmärgipäraselt. Rohkem aga võidavad need, kes suudavad kogukonna kaasa tõmmata. Selleks ju ennekõike see programm välja ongi mõeldud. Ent loomulikult on ka neid kohti kus asi tänu mõne üksiku eestvedaja tõttu käima on läinud. Niiet liiga üheselt ei ole võimalik kunagi läheneda. Nõnda nagu ka kasusaajate hulka hinnata. Meie eilne kohtumine lõppes Seto Tsäimajas kus muuseumijuht Lõvi Laine rääkis folklooriansambel Kuldatsäuk tegemistest. Nende viimane projekt oli näiteks seto naise peavüü kudamise õpetus. Kuivõrd kõik, kes veel oskavad peavööd kududa on äärmiselt kõrges eas on oht, et see oskus kaob. Nüüd käib hulk naisi Anna Kõivo juhtimisel koos ning teadmine ja oskus saab edasi antud.

Kuidas Heldurist inimene sai

Kõige huvitavam osa oli see kui Heldur Kotov rääkis kuidas temast külavanem ja “inimene” sai. Ta rääkis, et 10 aasta eest töötas ta metallialal ning tööruumidest väljaspool ajas asju vähe. Siis valiti Lobotka külla külavanemat ning tema sai kõige rohkem hääli. Ta kutsus ka ülejäänud külavanemaks kandideerinud appi ning nõnda pandi alus Lobotka seltsingule ja tegemistele. Tänaseks on Heldur üks aktiivsemaid ja hakkajamaid külavanemaid. Teised külavanemad saavad küsida abi ning muregi kuulatakse ära. Ise ülteski Heldur, et nõnda sai minust inimene, kes töökojast inimeste keskele tuli ja hakkas asjade eestvedajaks.